LIST OF PAST PRESIDENTS |

SR.NO.NAMEDURATION
1Mr. A. V. Patvardhan1919 – 1939
2Mr. S. B. Sahastrabuddhe1939 – 1940
3Mr. V. H. Barve1941
4Mr. G. B. Joshi1942 – 1943
5Mr. S. D. Rajguru1944 – 1945
6Mr. S. R. Sardesai1946
7Mr. V. A. Patvardhan1947 – 1949
8Mr. S. R. Date1950
9Mr. D. S. Joshi1951
10Mr. D. D. Gangal1952 – 1954
11Mr. S. V. Damle1955 – 1957
12Mr. K. L. Munot1958 – 1959
13Mr. S. R. Date1960 – 1961
14Mr. P. H. Patvardhan1962
15Mr. D. D. Gangal1963
16Mr. A. A. Kulkarni1964 – 1965
17Mr. G. Y. Rane1966 – 1967
18Mr. K. G. Sonar1968 – 1969
19Mr. G. V. Karmarkar1970 – 1971
SR.NO.NAMEDURATION
20Mr. D. D. Kulkarni1972
21Mr. S. D. Joshi1973 – 1974
22Mr. M. D. Gurjar1975 – 1977
23Mr. C. S. Latkar1978 – 1979
24Mr. P. B. Kulkarni1980 – 1988
25Mr. V. A. Gadgil1988 – 1990
26Mr. C. S. Shaha1990 – 1996
27Mr. V. G. Moghe1996 – 2000
28Mr. M. L. Gogavle2000
29Mr. A. V. Joshi2000 – 2003
30Mr. P. R. Ghodake2003 – 2004
31Mr. M. N. Rajhans2005
32Mr. S. V. Savale2005 – 2006
33Mr. S. J. Shaha2007 – 23rd Jul 2007
34Mr. D. M. Dhole-PatilJul 2007 – Jan 2011
35Mr. R. D. JoshiJan 2011 – Sep 2013
36Mr. G. M. DatyeOct 2013 – Sep 2015
37Mr. D. M. MujumdarOct 2015 – Sep 2016
38Mr. R. D. JoshiOct 2016 – Present