पुणे मुद्रक संघ हे पूना प्रेस ओनर्स असोसिएशनचे स्थापनेपासूनचे प्रचलित नाव होते. १९५२मध्ये केलेल्या घटनादुरुस्तीनंतर त्यामध्ये अधिकृतरीत्या बदल संस्थेची नावनोंदणी द पूना प्रेस ओनर्स असोसिएशन लि. अशी करण्यात आली आहे.

OUR STORY